Nibevej i Skalborg

Aalborg Kloak A/S udskifter kloakken på en delstrækning i Nibevej.

Arbejdet omfatter i 2022 udskiftning af kloakken på Nibevej mellem Thit Jensens Vej og Hobrovej samt udskiftning af kloakken på Letvadvej mellem Nibevej og Jakob Knudsens Vej. Arbejdet gennemføres som et led i separatkloakering af Skalborg.

Anlægsarbejdet på Nibevej omfatter hovedsageligt arbejder i det nordlige kørespor, således trafikken kan ensrettes ud af byen i det sydlige kørespor. Trafikken ind til byen ledes via City Syd.

Anlægsarbejdet på Letvadvej omfatter arbejder i midten af kørebanen, hvorfor vejen spærres i fuldt kørebaneareal. Trafikken henvises via Digtervejen.


Hvorfor?

Aalborg Kommune og Aalborg Kloak A/S har i 2018 indgået aftale om spildevandsselskabets medfinansiering af det kommunale projekt for Klimapark Sofiendal Enge.

I medfinansieringsaftalen angives blandt andet strækningen på Nibevej til separatkloakering med henblik på nedlæggelse af overløbsbygværk på Letvadvej.

Hvilke gader er berørt

  • Nibevej (mellem Thit Jensens Vej og Hobrovej)
  • Letvadvej (mellem Nibevej og Jakob Knudsens Vej)
Stemningsbillede

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra februar til december 2022.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
UCON
Christian Winde Pedersen
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf. 42 40 26 44
Mail: winde@ucon.dk


Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup
Brian Jensen
T: 5171 9577
E: bj@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen