Separatkloakering ved Hobrovej og Johan Skjoldborgs Vej i Skalborg

Hvad / Hvor

Aalborg Kloak A/S separatkloakerer Hobrovej mellem Nibevej og Johan Skjoldborgs Vej i Skalborg i 2023.

Hvorfor

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til det nærliggende vandløb Pioner Allé/Nibevej fra et eksisterende overløbsbygværk i Skalborg. I henhold til Vandhandleplanen skal dette overløbsbygværk sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Separatkloakeringen foretages således, at vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden skal håndtere mindre vand på renseanlægget.

Hvornår

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden februar til december 2023.

Arbejdet vil medføre begrænsninger i biltrafikken på de strækninger, hvor vi graver. Der vil i hele perioden være adgang for gående. På Hobrovej vil trafikken blive overledt til modsatte kørebane i etaper. Johan Skjoldborgs Vej spærres i hele vejens bredde.

Hvilke gader er berørt

  • Nibevej (i krydset ved Hobrovej)
  • Hobrovej (ml. Nibevej og Johan Skjoldborgs Vej)
  • Thøger Larsens vej (i krydset ud mod Hobrovej)
  • Thomas Olesen Løkkens Vej (i krydset ud mod Hobrovej)
  • Johan Skjoldborgs Vej (ml. Hobrovej og Digtervejen)

 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Aalborg Forsyning
Lars Edvard Svendsen
Nefovej 50
9310 Vodskov
Telefon: 41 73 92 88
Mail: Lars.svendsen@aalborgforsyning.dk


Entreprenør

A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41 – 43
9270 Klarup

Entrepriseleder: Lars Esmarch Andersen
Telefon: 20 87 80 83
Mail: lea@mortensen-nymark.dk

Formand: Brian Jensen
Telefon: 51 71 95 77
Mail: bj@mortensen-nymark.dk

Vagttelefon:
20 87 80 83
51 71 95 77

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen