Separatkloakering på Rolighedsvej m.fl. i Nørresundby

Hvad?
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Rolighedsvej.

Hvorfor?
Separatkloakeringen af Rolighedsvej og Sankt Peders Gade mellem Kapelvej og Rolighedsvej foretages, således at vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser, og derved kan vi få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Gravearbejde i Nørresundby

Hvilke gader er berørt?
Kloakarbejdet udføres på Rolighedsvej og Sankt Peders Gade mellem Kapelgade og Rolighedsvej.

Hvornår?
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo april til ultimo november.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jesper Zygmunt Christensen
Telefon: 29 48 33 57
Mail: jec@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Gunnar Nielsen A/S
Vestvej 4, 9600 Aars

Entrepriseleder: Kent Nielsen
Telefon: 4088 4264
Mail: kn@gn-as.dk
Vagttelefon: 9862 2722

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen