Separatkloakering på Nordre Skansevej m.fl. i Nørresundby

Hvad?
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af området ved Nordre Skansevej, Skansevej og Korsagervej.

Hvorfor?
Separatkloakeringen foretages således, at vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele.

Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi blandt andet, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser, hvormed der opnås en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvorfor renseanlægget kommer til at skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt?
Kloakarbejdet udføres i Nordre Skansevej, Skansevej og Korsagervej.

Hvornår?
Arbejdet forventes udført i perioden fra medio februar til ultimo december 2023.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Michael Rasmussen
Telefon: 6040 5678
Mail: mmra@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Aabybro Entreprenørforretning A/S
Knøsgårdsvej 107
9440 Aabybro

Formand: Jens-Kristian Holm
Telefon: 4083 8287
Mail: jens@aa-e.dk

Entrepriseleder: Jakob Rye
Telefon: 2365 1235
Mail: jakob@aa-e.dk

Vagttelefon: 4083 8287

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen