Separatkloakering på Restrup Kærvej i Nibe

Hvad/hvor?
Aalborg Kloak A/S separatkloakerer på del af Restrup Kærvej samt strømpeforing af eksisterende spildevandsledning mellem Restrup Kærvej og Frejlev.

Hvorfor?
Vi separatkloakerer, fordi det i henhold til Spildevandsplanen for Aalborg Kommune er et krav, at området skal være separatkloakeret inden udgangen af 2023.

Hvilke gader er berørt?
Vores arbejde berører følgende gader:

  • Restrup Kærvej fra nr. 21B til 33
Gravearbejde i Nibe

Hvornår?
Vi forventer at udføre arbejdet i perioden 8. august 2022–17. februar 2023.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Kloak A/S
Kristian Skov
Nefovej 50, 9310 Vodskov

Tlf.nr.: 41 73 92 87
Mail: kristian.skov@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid
Entreprenør
Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S
Henrik Gregersen
Halsvej 190, Vodskov
Tlf.: 22 61 55 11
Mail: hg@pe-nielsen.dk

VP Villy Poulsen A/S
Dennis Aamand
Holstebrovej 9, 6900 Skjern
Tlf.: 6115 3503
Mail: dea@villypoulsen.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen