Separatkloakering på Gravsholtvej m.fl. i Langholt

Hvad?

Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Gravsholtvej, Vestvej, Højvang, Rønhøj, Peder Andersens Gade og Staldmie.

Hvorfor?

Separatkloakeringen af området foretages således, at vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser, og derved får vi  en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi ville skulle håndtere mindre vand.

Gravearbejde i Langholt

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra primo april til medio november.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

Michael Mølskov Rasmussen
Telefon: 6040 5678
Mail: mmra@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid
Entreprenør
Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning
Frederikshavnvej 235A
9800 Hjørring

Formand: Henrik Thøgersen
Telefon: 2524 6047
Mail: ht@vennelyst.dk

Entrepriseleder: Søren Christiansen
Telefon: 2524 6038

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen