Separatkloakering på Bjerget i Langholt

Hvad?

Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Bjerget.

Hvorfor?

Separatkloakeringen af Bjerget foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra primo marts til ultimo november 2023.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

Claus Fastrup
Telefon: 9630 6531
Mail: clfa@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J

Formand: Kasper Nymark
Telefon: 2137 3065
Mail: kny@aarsleff.com

Entrepriseleder: Tanja Krogh Asbøl
Telefon: 2042 1921
Mail: takr@aarsleff.com

Vagttelefon: 87470065

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen