Separatkloakering på Septembervej m.fl. i Klarup

Hvad?

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af Septembervej og Tværgade (nr. 8 - nr. 10C).

Hvorfor?

Separatkloakeringen af Septembervej og Tværgade foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser, og derved får vi  en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt?

  • Septembervej 1C-16
  • Tværgade 8-10C
Stemningsbillede

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra april 2022 til december 2022.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Nefovej 50, 9310 Vodskov.

Simon Grosen
Mail: sig@envidan.dk
Mobil: 41 19 68 24

Akut kontakt uden for normal arbejdstid
Entreprenør
Gunnar Nielsen A/S
Vestvej 4, 9600 Aars

Entrepriseleder: Kenneth Nielsen
Telefon: 4088 4264
Mail: kn@gn-as.dk
Vagttelefon: 4020 1023

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen