Separatkloakering af Fælledvej i Gug


Hvad / Hvor

Aalborg Kloak A/S forbedrer de afløbsmæssige forhold for en række beboere på Fælledvej i Gug.


Hvorfor

De eksisterende kloakledninger, er i dårlig stand, hvilket medfører, at der ofte sker brug og skader. Dette er til gene for beboerne i området. Ved etablering af nye kloakledninger, forbedres afløbsforholdene.

Hvilke gader er berørt

  • Del af Fælledvej

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra august til september 2023.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Envidan A/S
John F. Kennedys Plads 1.E,
9000 Aalborg
Jakob Overgaard Larsen
Tlf.: 3246 6012
Mail: jov@envidan.dkEntreprenør

Arkil A/S
Høvejen 101A,
9400 Nørresundby

Formand:
Torben Høfner Sørensen
Tlf.: 2010 8029
Mail: torhs@arkil.dk

Entrepriseleder:
Caroline Schmidt
Tlf.: 4026 3320

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen