Gudumholm 

Vi foretager fjernvarmeetablering i stort set hele Gudumholm. 

Storvorde

Hvorfor?

Gudumholm bliver en del af vores fælles fjernvarmenet, og det betyder, at vi skal grave fjernvarmerør ned i store dele af byen.


Hvilke gader er berørt?

Fjernvarmearbejdet udføres i stort set hele byen.


Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra september 2022 til og med december 2023. Men da vi ikke kan styre vejrforhold mv., tager vi forbehold for eventuelle ændringer i planen.

Vi lægger ud med at grave hovedrørene, og du vil derfor kunne opleve, at vi graver nær dig uden at koble din husstand på fjernvarmenettet – men vi kommer forbi igen og tilslutter fjernvarmen.

Der vil komme overlap grundet fokus på mest hensigtsmæssig udførsel. Hvis vinteren kommer, og vi får meget sne og frostvejr, kan vi desværre ikke grave som planlagt. Derfor anbefaler vi, at man løbende holder øje med vores hjemmeside, hvor ændringer i tidsplanen vil fremgå.

I 2. halvår af 2022 graver vi her

Lillevorde Kær
Vangen
Aagade 11-13
Fælledparken

I 1. halvår af 2023 graver vi her

Stadionvej
Mellemvangen
Parallelvej
Grønningen
Buchwaldshave
Aagade 20-62
Aagade 64-118
Kildevænget

I 2. halvår af 2023 graver vi her

Kildeparken
Hotelsti + Postvej
Thorsbrovej
Stampen
Doktorvej

Adgangsforhold

For at kunne etablere fjernvarme kommer vi til at fylde en del i gadebilledet. I perioder vil det være vanskeligt at køre til sin grund, og berørte gadestrækninger vil være spærret for ind- og udkørsel. Dette er for både borgeres og entreprenørens sikkerhed. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Vi beklager generne, men det er nødvendigt, og vi bestræber os på at gøre arbejdet færdigt sikkert og hurtigt.


Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Projektleder Michael Hovaldt Sørensen
Tlf. +45 2787 5761
Mail: michael.hovaldtsorensen@aalborgforsyning.dk

Ved behov for kontakt uden for normal arbejdstid, skal du kontakte vores driftsvagt på tlf. 99 82 82 99.
Driftsvagten kan kontaktes, hvis der fx opstår akutte driftsforstyrrelser, og der er behov for udbedring af skader fx pludselig opstået utæthed.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen