Kobbelhøjvej m.fl. i Gistrup

Separatkloakering 2023


Hvad / Hvor

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af området omkring Kobbelhøjvej, Lyngtoften, Ørnehøjvej, Gråpilevej og Rønnekrogen.

Nærværende entreprise er etape 5 af i alt 12 etaper i Gistrup.


Hvorfor

De fælleskloakerede oplande i Gistrup skal i henhold til gældende Spildevandsplan 2021-2023 separatkloakeres med tidsfrist 31. december 2026. Oplandene separatkloakeres som følge af statens vandområdeplaner.

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Landbækken fra eksisterende overløbsbygværker i Gistrup. I henhold til Vandhandleplanen skal disse overløbsbygværker sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Hvilke gader er berørt

  • Kobbelhøjvej
  • Lyngtoften
  • Ørnehøjvej
  • Gråpilevej
  • Rønnekrogen
Gravearbejde på Kobbelhøjvej i Gistrup

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra februar 2023 til november 2023.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Henriette Wøhlk-Poulsen
Nefovej 50, 9310 Vodskov
Tlf. 41 73 92 86
Mail: henriette.wp@aalborgforsyning.dk

Entreprenør

A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup

Entrepriseleder: Morten Munkholt, Tlf.: 54 55 39 30, mail: mm@mortensen-nymark.dk
Formand: Peter Steen, Tlf.: 93 63 27 40, mail: pbs@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen