Hasselvej m.fl. i Gistrup

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af området omkring Lindekrogen, Zentavej, Stubben, Alsbjergvej og Hasselvej.

Nærværende entreprise er etape 2 af i alt 12 etaper i Gistrup.

 

Hvorfor?
De fælleskloakerede oplande i Gistrup skal i henhold til gældende Spildevandsplan 2021-2023 separatkloakeres med tidsfrist 31. december 2026. Oplandene separatkloakeres som følge af statens vandområdeplaner.

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Landbækken fra eksisterende overløbsbygværker i Gistrup. I henhold til Vandhandleplanen skal disse overløbsbygværker sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

 

Hvilke gader er berørt?

  • Lindekrogen
  • Zentavej
  • Stubben
  • Alsbjergvej
  • Hasselvej
Gravearbejde i Gistrup

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra marts 2022 til december 2022.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Henriette Wøhlk-Poulsen
Nefovej 50, 9310 Vodskov
Tlf. 41 73 92 86
Mail: henriette.wp@aalborgforsyning.dk


Entreprenør 
A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup
Entrepriseleder: Morten Munkholt, mobil: 54 55 39 30, mail: mm@mortensen-nymark.dk
Formand: Peter Steen, mobil: 93 63 27 40, mail: pbs@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen