Separatkloakering på Hadsundvej nord i Gistrup

Vi foretager separatkloakering af området omkring Hadsundvej på strækningen fra jernbanekrydsningen mod nord til rundkørslen. Gravearbejdet udføres i perioden april til december 2023, hvor Hadsundvej spærres.

Hvorfor skal Gistrup separatkloakeres?

Byen skal separatkloakeres for at forbedre vandmiljøet. Ved kraftige regnskyl løber spildevand og regnvand sammen ud i Landbækken og forurener vandet. Når vi separatkloakerer regnvand og spildevand, mindskes risiko for oversvømmelser, og vandkvaliteten forbedres.

 

Gravearbejdet på Hadsundvej er etape 4 ud af i alt 12 etaper i Gistrup. Alle byens fælleskloakerede områder skal separatkloakeres inden udgangen af 2026.

Hvilke gader bliver berørt?

  • Hadsundvej mellem jernbanekrydsningen og rundkørslen spærres for al gennemkørsel i perioden. Rundkørslen bliver først berørt i efteråret 2023.
  • Del af Nørgårdsvej
  • Del af Pakhusvej
  • Del af Nygårdsvej

Hvordan påvirkes trafikken?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil være omkørsel via Hadsund Landevej. Her opsættes et midlertidigt lyssignal.

Der etableres midlertidige veje til beboerkørsel. Hvis adgang til en ejendom midlertidigt bliver spærret (for adgang for biler), vil beboere få direkte besked af entreprenøren inden

I efteråret 2023 berøres rundkørslen på Hadsundvej, og der vil i en periode kun være et spor åbent på Nøvlingvej gennem rundkørslen.

Busser vil blive omdirigeret, og der opstilles midlertidige busstoppesteder (se kort).

Der vil i hele perioden være adgang for gående og cyklister mellem jernbaneoverskæringen og rundkørslen.

Kort der viser hvor der graves samt hvor det midlertidige lyssignal og busstoppested placeres. Busstoppested er placeret på Nøvlingvej tæt på rundkørsel

Hvem kan jeg kontakte?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Nefovej 50, 9310 Vodskov
Henriette Wøhlk-Poulsen
tlf.41739286
mail: henriette.wp@aalborgforsyning.dk

 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup

Entrepriseleder: Morten Munkholt, Tlf.: 54 55 39 30, mail: mm@mortensen-nymark.dk
Formand: Flemming H. Hansen, Tlf.: 40 10 14 20, mail: fhh@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen