Spildevandskloakering (vakuum) på Hybenvej, Egense Skanse

Hvad/hvor?
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Hybenvej, Tøtmosen og Brøndbjerggårdsvej.

Hvorfor?
Sommerhusområdet er i dag på tømningsordning og spildevandskloakeres som følge af Aalborg Kommunes Spildevandsplan vedrørende spildevandskloakering i sommerhusområder.
Spildevandskloakeringen foretages med henblik på at forbedre de miljømæssige forhold i området. Spildevandskloakeringen udføres som vakuumkloakering, idet systemet er vurderet hensigtsmæssigt ift. de pågældende forhold i området.

Hvilke gader er berørt?
Kloakarbejdet udføres i Hybenvej, Tøtmosen og Brøndbjerggårdsvej.

Gravearbejde i Hybenvej

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo september 2022 til ultimo maj 2023.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jasper Vagner Jensen
Telefon: 30850901
Mail: JHJE@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
John Madsen
Måholtvej 29
9370 Hals

Formand: Morten Nielsen
Telefon: 6074 9783
Mail: mn-madsenhals@hotmail.com

Entrepriseleder: Casper Nielsen
Telefon: 3139 6692
Mail: cn-nie@hotmail.dk
Vagttelefon: 2563 6354

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen