Separatkloakering på Slotsgade i Aalborg Midtby

 

Hvad?

Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Slotsgade, Aalborg Midtby.

 

Hvorfor?

Separatkloakeringen af Slotsgade foretages, således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser, og derved får vi en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter.

I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt?

Kloakarbejdet udføres i Slotsgade.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra medio februar til ultimo april.

 

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for gående på den strækning, hvor der arbejdes.

 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

 

Tilsyn

NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jesper Christensen

Telefon: 2948 3357
Mail: jec@niras.dk

 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Gunnar Nielsen A/S
Vestvej 4, 9600 Aars
Formand: Tonni Sørensen

Telefon: 4020 1023
Mail: ts@gn-as.dk


Entrepriseleder: Kenneth Nielsen

Telefon: 4088 4264
Mail: kn@gn-as.dk
Vagttelefon: 4020 1023

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen