Separatkloakering i Rantzausgade, Niels Ebbesens Gade, Trækbanen og Dag Hammarskjølds Gade

Hvad?
Aalborg Forsyning og N1 A/S fornyer i 2022 forskellige typer forsyningsledninger i Rantzausgade, Niels Ebbesens Gade, Trækbanen og Dag Hammarskjølds Gade. Vi etablerer desuden nedgravede containere i Niels Ebbesens Gade.

I alle fire gader udfører vi separatkloakering. På den måde opnår vi en række økonomiske og miljømæssige fordele. I fremtiden leder vi eksempelvis regnvandet ud i Limfjorden i stedet for at lede det til Renseanlæg Vest.

Hvorfor?
Nye moderne forsyningsledninger er væsentligt mere energi- og miljøvenlige end de ofte meget gamle forsyningsledninger, som de erstatter.

Hvilke gader er berørt?
Rantzausgade (mellem Jyllandsgade og Christiansgade)
Niels Ebbesens Gade (mellem Jyllandsgade og Rosenlundsgade)
Dag Hammarskjølds Gade (mellem Jyllandsgade og Tolstrupsgade)
Trækbanen

Stemningsbillede

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra april til november 2022.

Adgangsforhold
De trafikale forhold ændrer sig for både bilister, cyklister og fodgængere. Der vil være trafikale ændringer i form af eksempelvis vognbaneindsnævringer, vejspærringer, omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold i området. Vi sørger naturligvis for, at udrykningskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Hvem kan jeg kontakte?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S

Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

Aske Andersen
Telefon: 3016 9271
Mail: koa@niras.dk 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
A/S Mortensen og Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup

Formand: Flemming Høgh Hansen
Telefon: 4010 1420
Mail: fhh@mortensen-nymark.dk

Entrepriseleder: Lars Esmarch Andersen
Telefon: 2087 8083
Mail: lea@mortensen-nymark.dk

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen