Separatkloakering af Prinsensgade i Aalborg

 

Hvad?

Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Prinsensgade i Aalborg.

 

Hvorfor?

Separatkloakeringen af Prinsensgade foretages, således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

 

Hvilke gader er berørt?

  • Prinsensgade

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra ultimo maj til primo november 2023.

 

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

 

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Aske Andersen
Telefon: 9630 6531
Mail: koa@niras.dk

 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

A. Enggaard A/S
Marathonvej 5
9230 Svenstrup J

Entrepriseleder
Claus Riis
Tlf. 60389484
Mail claus.r@enggaard.dk

Formand
Brian Sanden
Tlf. 20248342
Mail: brian.s@enggaard.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen