Separatkloakering af Færøgade

Hvad?
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Færøgade.

Hvorfor?
Separatkloakeringen af Færøgade foretages således, at vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele.

Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser. og derved får vi en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter.

I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi ville skulle håndtere mindre vand.

Gravearbejde i Færøgade, Aalborg

Hvornår?
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo juni til ultimo november.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

NIRAS A/S

Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Thomas Remmer Thomsen

Telefon: 42995454

Mail: thth@niras.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen