Separatkloakering af Færøgade - etape 2

Hvad?

Aalborg Kloak A/S forbedre de afløbsmæssige forhold for en række beboere omkring Færøgade m.fl.

Hvorfor?

Separatkloakeringen gennemføres med afsæt i Kloak A/S’ Vision 2100 om at separatkloakere kloaksystemet.

 

Hvilke gader er berørt?

  • Del af Færøgade
  • Saltholmsgade
  • Fanøgade
  • Rømøgade
  • Sønderbro

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden maj til november 2023

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

WSP Danmark
Anders Pilgaard
Tlf. 2098 9299
Mail: anders.pilgaard@wsp.com

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
HMC Byggeri og Anlæg
Jeppe S. Frisgaard
Tlf. 5117 9802
Mail: jf@hmc-as.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen