Gl. Stadionvej m.fl. i Nibe

Vi separatkloakerer området omkring Gl. Stadionvej.

Gl. Stationsvej

Hvorfor
Separatkloakeringen gennemføres med afsæt i Kloak A/S’ Vision 2100 om at separatkloakere kloaksystemet.

Hvilke gader vil blive berørt
- Kræmmergade
- Gl. Stadionvej
- Nørregade

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra maj 2020 til og med oktober 2020.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. I forbindelse med arbejdet på Gl. Stadionvej vil denne være spæret og trafik ledes ad omkørsel ved Toften. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Uge 31-33
Sebastian Pedersen, tlf. 6014 4390, slp@envidan.dk

Øvrig periode
EnviDan A/S
Mads Frandsen
John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 2715 3705  Mail: maf@envidan.dk 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Nibe Entreprenør & Transport A/S
Allan Jensen
Skalhuse 9, 9420 Nibe
Tlf: 2222 8266  Mail: allan@kimbo-huse.dk 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen