Fyensgade og Bornholmsgade

Aalborg Forsyning separatkloakerer i år 2021-2022 i Fyensgade og en delstrækning i Bornholmsgade. Desuden separatkloakeres en mindre delstrækning af Østre Alle ved krydset Bornholmsgade/Østre Alle.

Hvorfor

Arbejdet udføres med baggrund i Aalborg Kommunes Spildevandsplan, hvor området i Øgadekvarteret skal separatkloakeres inden 31. december 2026. Projektet i Bornholmsgade sker ligeledes som forberedelse til PlusBus-projekt i Bornholmsgade, der udføres i 2022. Desuden er projektet koordineret med udførelse af ny cykelsti i Fyensgade samt nye affaldsbeholdere i området.

Hvilke gader er berørt

  • Fyensgade (mellem Bornholmsgade og Sjællandsgade)
  • Samsøgade (mellem Fyensgade og Færøgade)
  • Bornholmsgade (mellem Fyensgade og Sjællandsgade)
  • Østre Alle (nær kryds med Sjællandsgade)
kort over fynsgade og bornholm, som illustrere de gader som er oplistet ovenover i tekst

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra maj 2021 til februar 2022.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil desuden være reducerede parkeringsmuligheder i perioden. Bornholmsgade spærres for gennemkørsel.

Der vil i hele perioden være adgang for gående og cyklister.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
EnviDan A/S
Søren B. Pedersen
John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 8222 5679  Mail: sbp@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
HMC Byg og Anlæg A/S
Himmerlandsvej 16
9670 Løgstør

Projektleder/Formand: Frank B. Pedersen
Tlf. 4130 6993, Mail: fbp@hmc-as.dk

Entrepriseleder: Kasper Graversgaard
Tlf. 2163 1808, Mail: kg@hmn-as.dk
Vagttelefon: 4130 6993

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen