Ellehammersvej Nord i Vadum

Vi foretager separatkloakering af området omkring Ellehammersvej, fra Robert Svendsens Vej til Nørlangvej.

Ellehammersvejnord

Hvorfor
Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Gammel Å fra to eksisterende overløbsbygværker i Vadum. I henhold til Vandhandleplanen skal disse overløbsbygværker sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra marts 2019 til april 2020.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående. Der vil blive etableret tre midlertidige veje, der giver adgang til og fra E. J. Overbyes Vej, Millevej og Sneumvej, når krydsene ved Ellehammersvej spærres.
Den midlertidige vej til servicering af E. J. Overbyes Vej anlægges fra Robert Svendsens Vej til E. J. Overbyes Vej over Millestien mellem E. J. Overbyesvej 14 og 15.
Den midlertidige vej til servicering af Millevej anlægges via indkørslen til Ellehammersvej 84 (den gamle REMA1000).
Den midlertidige vej til servicering af Sneumvej anlægges via markvejen nord for området.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Henriette Wøhlk-Poulsen
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Tlf. 7743 9286
Mail: henriette.wp@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
A/S Mortensen & Nymark
Entrepriseleder: Lars E. Andersen
Mail: lea@mortensen-nymark.dk, tlf. 2081 8083
Formand: Flemming H. Hansen
Mail: fhh@mortensen-nymark.dk, tlf. 4010 1420
Vagttlf. 2081 8083

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen