Bjerggade, Nørresundby

Vi foretager separatkloakering af Bjerggade, Bondropsgade og Sankt Peders Gade.

Bjerggade i Nørresundby

Hvorfor
Separatkloakeringen af Bjerggade, Bondropsgade og Sankt Peders Gade foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt
Kloakarbejdet udføres i Bjerggade, Bondropsgade og Sankt Peders Gade.

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo marts til ultimo november. 

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Aske Andersen
Tlf. 9630 6531 Mail: koa@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Mortensen & Nymark
Formand: Flemming Høgh Hansen
Tlf. 4010 0420 Mail: fhh@mortensen-nymark.dk

Entrepriseleder: Morten Munkholt
Tlf. 5455 3930 Mail: mm@mortensen-nymark.dk

Vagttelefon: 9831 8400

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen