Aalborg  

Vi etablerer 300 affaldsøer med sammenlagt 1.000 nedgravede containere i Aalborg midtby og Nørresundby midtby. Hver affaldsø bliver med 3-4 containere, hvor du kan aflevere plast/metal, papir/pap, glas, minielektronik, batterier og restaffald.

Aalborg

Hvorfor

Nedgravede containere har flere fordele: 

  • mindsker lugtgener og risikoen for skadedyr
  • undgår containere og affaldssække på fortove på tømningsdagen
  • frigør arealer og rum i baggårde og kældre, hvor der i dag står containere og affaldssække

Hvornår
Arbejdet udføres frem til 2023. En overordnet tidsplan for etablering af nedgravede containere kan ses i nedenstående PDF. Bemærk at der vil komme ændringer i tidsplanen, hvor der tages hensyn til andre projekter, som f.eks. etablering af plusbus, udskiftning af fjernvarme, kloak mm. Her graver vi de nedgravede containere ned i fællesprojekter, der ikke nødvendigvis følger den overordnede tidsplan.

Se overordnet tidplan for etablering af nedgravede containere (PDF)

Se hvor der etableres nedgravede containere 

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen