Stil op til forbrugervalget

Vi opfordrer alle vores kunder til selv at stille op eller til at foreslå andre kandidater. Dit bidrag i bestyrelsen kan være med til at gøre en forskel!

På billedet står teksten Dit bidrag nu gør en forskel i morgen

De kandidater, der bliver valgt som forbrugerrepræsentanter, træder ind i bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes umiddelbart efter, at kommunalvalget er afsluttet. 

Opstilling

Som kandidat til forbrugervalget skal du erklære dig villig til at modtage valg – uanset om det er som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Alle personer over 18 år, som er myndige, og som dokumenterer at have 20 stillere, kan stille op som kandidat. Kandidater kan tilmelde sig mellem den 20. september til den 8. oktober. Alle kandidater skal inden den 8. oktober kl. 15.00 opfylde samtlige betingelser i henhold til valgregulativet pkt. 8, herunder navnlig pkt. 8.3, 8.4 og 8.6. Du finansierer og står selv for evt. egen valgkampagne.

Følg med her på siden, eller på vores sociale medier, hvor vi løbende holder dig opdateret.

Det er samtidig her på siden, vi offentliggør det link du skal benytte til at stille op.

Husk at sikre dig 20 stillere

For at du kan bringes i forslag som kandidat til posten som forbrugerrepræsentant, skal du stille mindst 20 stillere. En stiller er en kunde med kundenummer ved Aalborg Forsyning, som ønsker at anbefale dig som kandidat. Hver af dine stillere skal skrive under på en stillerliste.

For at skaffe 20 stillere, kan du få familiemedlemmer og venner til at anbefale dig som kandidat. Du kan også ringe på døre i nabolaget og få naboer og bekendte til at skrive under på stillerlisten. Eneste krav er, at de er kunder hos Aalborg Forsyning.

Offentliggørelse af den endelige kandidatliste

Aalborg Forsynings valgudvalg træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er valgbare. Listen over kandidater offentliggøres her på siden den 22. oktober 2021.

Hvis antallet af kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, gennemføres valghandlingen ikke. De opstillede kandidater betragtes i stedet som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen (fredsvalg).

Hvis du vil klage over valget, har du mulighed for at indsende en klage mellem den 22. november kl. 15.00 indtil den 6. december kl. 14.00.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen