Her er vores nuværende forbrugerrepræsentanter

Her på siden giver Tonny Kuno Carlsen og Niels Pedersen Qvist dig et indblik i, hvordan det er at være forbrugervalgt bestyrelsesmedlem.

Som bestyrelsesmedlem har du mulighed for at påvirke de punkter, der er på dagsorden. Sidstnævnte får du altid tilsendt forud for et møde, og det er vigtigt, at du forholder dig til punkterne. De bliver nemlig diskuteret på bestyrelsesmødet, og her kan din stemme komme til sin ret. 

Sammen om løsningerne

"De input, som jeg kommer med til f.eks. selskabets strategi, lytter bestyrelsen til. Det er spændende at være med til at præge et område i vores samfund, som ofte bliver glemt, men som er ufatteligt afgørende," fortæller Tonny Kuno Carlsen. 

Den grønne omstilling fylder en del, når de endelige beslutninger skal træffes. "Den grønne omstilling vægter højt og er altid med i tankerne, når vi drøfter projekter og andre indsatser. Det er spændende, og jeg føler, at jeg har indflydelse på, hvordan vi bliver mere bæredygtige og CO2-rigtige," fortæller Niels Pedersen Qvist. 

Stemningsbillede

”Som forbrugerrepræsentant har jeg oplevet, at forbrugerne og jeg generelt bliver taget meget seriøs, og vi har en vigtig rolle i forhold til at have rent vand i hanen og samtidig håndtere spildevandet på en forsvarlig måde,” 

Tonny Kuno Carlsen, nuværende forbrugerrepræsent

Vi har brug for forbrugerne

Ifølge Niels Pedersen Qvist er det er vigtigt, at vi har forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen, fordi forbrugeren har mulighed for at komme med egne input igennem ham til f.eks. pris og kvalitet. Der er det vigtigt, at der sidder repræsentanter i bestyrelsen, der kan varetage forbrugernes interesser og tale deres sag. Niels Pedersen Qvist samler oftest input gennem sit eget netværk og de lokale vandværker.

Tonny Kuno Carlsen er heller ikke i tvivl om, at vi har brug for forbrugerne i bestyrelsen: "Det er vigtigt for et forsyningsselskab at have en tæt dialog med forbrugerne. De skal være centrum; både så de kender til og forstår vores visioner, tiltag og strategi, men også for at gøre mere opmærksom på bestyrelsens arbejde." 

Vil du vide mere?

Neden for kan du stille op som kandidat, læse mere om selve valget eller give din stemme til din yndlings kandidat. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen