Fjernvarmedeklaration

Her finder du vores fjernvarmedeklaration, der viser de samlede emissioner for det seneste år. Deklarationen viser, hvordan du som fjernvarmekunde påvirker miljøet med dit varmeforbrug.

Bliv klogere på, hvordan produktion af fjernvarme påvirker miljøet

Fjernvarmedeklarationen nedenfor er baseret på data fra 2022 og følger Dansk Fjernvarmes branchestandard. Deklarationen har til formål at sikre, at du som kunde hos Aalborg Forsyning kan få indsigt i, hvordan fjernvarmen fremstilles, og hvilke miljøpåvirkninger der er forbundet med produktionen. 

Som varmekunde hos Aalborg Forsyning kan du også bruge data på denne side til at beregne, hvordan dit eget forbrug af fjernvarme påvirker miljøet.

Brændselsfordelingen i procent (100% i alt)

Typer brændsel Procentandel
Kul 34,5 %
Olie 5,4 %
Naturgas 6,1 %
Biogas 0,3 %
Træflis 1,5 %
Træ og biomasse 1,7 %
El 3,5 %
Affald 16,9 %
Brændselsfrit 30,1 %

Andel af vedvarende energi i fjernvarme

Fjernvarmeleverandør VE Varme (TJ)
Nordjyllandsværket Elkedel 108
Nordværk I/S 1.204
Aalborg Portland A/S 1.283
Renseanlæg Øst & Vest 10
Aalborg Krematorie 5
Biogas Hou Kraftvarme 4
Mindre overskudsvarme 9
   
Sum i alt VE varme 2.623
Total varmelevering (TJ) 6.539
   

Procent VE andel

40,1%

Miljødeklaration - fjernvarmens samlede emissioner til atmosfæren

Emissioner Udledning pr. GJ Udledning pr. kWh
CO2 (Kuldioxid -drivhusgas) 30,43 kg/GJ 109,54 g/kWh
CH4 (metan -drivhusgas) 1,03 g/GJ 3,71 mg/kWh
N2O (Lattergas – drivhusgas) 0,44 g/GJ 1,60 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter) 30,57 g/GJ 110,07 g/kWh
SO2 (Svovldioxid) 3,08 g/GJ 11,10 mg/kWh
NOx (Kvælstofilter) 20,28 g/GJ 73,00 mg/kWh
CO (Kulilte) 9,33 g/GJ 33,58 mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) 0,63 g/GJ 2,27 mg/kWh
Partikler (TSP) 1,30 g/GJ 4,68 mg/kWh

Download fjernvarmedeklaration for 2022

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen