Stemningsbillede

Varmeafregning

Fra den 1. januar 2022 har vi ændret den måde, vi afregner fjernvarme på. Det har vi gjort for, at vi sammen kan udnytte fjernvarmen endnu bedre – og bidrage til den grønne omstilling.

Ændringen betyder bl.a., at du som fjernvarmekunde har fået god mulighed for selv at påvirke, hvor meget du betaler for din varme. Det har du fået, fordi en større del af din samlede pris er blevet variabel og afhængig af, hvordan du udnytter din varme. 

Hvad betyder det for mig, som kunde?

Først og fremmest har vi sat de faste udgifter ned - både abonnementspris og effektbidrag. Indtil nu har du betalt for den mængde fjernvarmevand, der løber gennem dit anlæg (m3). Fra  d. 1. januar 2022 skal du i stedet betale for den energi, du faktisk bruger( kWh). Samtidig har vi indført en takst, hvor du får et fradrag eller et tillæg på 2 % pr. grad, du udnytter din fjernvarme bedre eller dårligere end forventet.

For de fleste af vores kunder vil prisen for fjernvarme være den samme som i dag, og din aconto-opkrævning vil fortsat blive beregnet på grundlag af et forventet årsforbrug, abonnement og effekt, som du kender det. Se de nye priser her

Eksempel:

Hvis fjernvarmevandet er 66 grader varmt, når det når din ejendom, er det forventningen, at det skal være max 36 grader varmt, når det bliver sendt retur til os.

Hvis vandet i stedet er 38 grader, når det bliver sendt retur, skal du betale et tillæg på 4 % af dit varmeforbrug (antal kWh). Hvis fjernvarmevandet derimod er 34 grader, når det bliver sendt retur, vil du få et fradrag på 4% af dit varmeforbrug (antal kWh).

Billedet viser en illustration som bruges til at understøtte det skriftelige eksempel. Billedet viser et hus, der modtager fjernvarme ved en temperatur på 66 grader, men med en temperatur på 36 grader, når vandet føres ud fra huset og tilbage til anlægget.

Øget fokus på varmeudnyttelse

Det har både en positiv effekt på din varmeregning, vores produktion og miljøet, hvis du sørger for at udnytte varmen bedst muligt. Derfor vil du, som det fremgår af eksemplet ovenfor, fremover få et fradrag eller et tillæg på 2 % pr. grad, du enten udnytter fjernvarmen bedre eller dårligere end forventet. Taksten er baseret på den årlige gennemsnitlige temperatur, fjernvarmevandet har, når det kommer ind i din ejendom, og temperaturen når det sendes retur til os. Det kommer til at fremgå på din årsopgørelse.

Hvis du rammer den forventede returtemperatur, får du hverken tillæg eller fradrag. For hver grad du enten udnytter varmen dårligere eller bedre end forventet, vil du få et tillæg eller et fradrag på 2 % af det beløb, du skal betale for dit fjernvarmeforbrug (antal brugte kWh).

 

Fremløbstemperatur

Forventet returtemperatur

50 - 52 °C 40 °C
53 - 56 °C 39 °C
57 - 60 °C 38 °C
61 - 64 °C 37 °C
65 - 68 °C 36 °C
69 - 72 °C 35 °C
73 - 75 °C 34 °C
76 - 78 °C 33 °C
79 - 80 °C 32 °C
81 - 83 °C 31 °C
84 - 85 °C 30 °C

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen