Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Undervisning

Her finder du inspiration til, hvordan du kan undervise i emnerne energi og miljø.

Gas

Undervisningsmaterialer omkring gas er tilgængelige i samarbejde med GASmuseet, som i foråret 2014 er klar med digital udstilling.

Udover at besøge Gasmuseet kan skoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner også besøge og få en rundvisning på Gasforsyningen. Kontakt Aalborg Gas for mere information.

Fjernvarme

www.fjernvarmeskolen.dk er der online undervisningsmaterialer til rådighed for elever og lærer i natur/teknik eller fysik/kemi på 7.-9. klassetrin. Der er lavet en omfattende lærevejledning, og alle klasser har mulighed for at deltage i konkurrencen om 3.000 kr.

Affald

www.affald.dk er der online undervisningsmaterialer til folkeskoleklasser (0.-2., 3.-4., 5.-6. samt 7.-10. klassetrin) og ungdomsuddannelser. Det er en god ide at kombinere undervisningen om affald med et besøg på en genbrugsplads. Kontakt Aalborg Renovation for mere information.

Vand

www.vandetsvej.dk er der undervisningsmaterialer om vandets kredsløb målrettet 7. - 10. klasse. Hjemmesiden er bygget op omkring temaerne i vandets kredsløb: grundvand, vandværk, vandforbrug, kloak, renseanlæg og vandmiljø.

Skoleklasser er desuden velkomne til at besøge Vandteknisk Museum i Aalborg, som viser vandforsyningens udvikling fra 1854 og frem til i dag. Kontakt Aalborg Vand A/S for mere information.

Kloak

www.vandetsvej.dk er der undervisningsmaterialer om vandets kredsløb målrettet 7. - 10. klasse. Hjemmesiden er bygget op omkring temaerne i vandets kredsløb: grundvand, vandværk, vandforbrug, kloak, renseanlæg og vandmiljø.

Skoleklasser er velkomne til at besøge ét af de to store renseanlæg, der er i Aalborg Kommune. Kontakt Aalborg Kloak A/S for mere information.

Genveje
Emner om om aalborg forsyning