Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

SMS- og e-mail-service

Vi tilbyder at varsle dig ved driftsforstyrrelser på vand, varme og gas, samt inden vi henter dit affald

Vi har to beskedservices, som er gratis. Den ene varsler dig, hvis vi lukker for vandet, varmen eller gassen på din adresse. Den anden varsler dig, inden vi afhenter dit affald.

Til- og afmeld dig SMS- og e-mail-varslinger for vand, varme og gas

Til- og afmeld dig SMS- og e-mail-varslinger for affaldsafhentning (ekstern side)

Genveje
Emner om om aalborg forsyning