Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Ansvarlig og bæredygtig Udbuds- og Indkøbspolitik

Aalborg Forsyning køber hvert år ind for over en milliard kr. Derfor har vi et stort ansvar for at sikre effektive, lovmedholdelige og ressourcebevidste indkøb.

Ved at tage et aktivt samfundsansvar gennem de krav vi stiller til vores leverandører, er vi i Aalborg Forsyning med til at gøre en væsentlig forskel. Indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge og anlægsprojekter, udstikker rammerne for vores udbuds- og indkøbspolitik. Politikken er gældende for alle udbud og indkøb, der gennemføres i Aalborg Forsyning inkl. Renovation.

Selskaberne i Aalborg Forsyning er ejet af Aalborg Kommu­ne, og det forventes at vi lever op til kommunens visioner og politikker samt arbejder aktivt for at fremme og understøtte den ønskede udvikling indenfor de rammer, selskaberne er underlagt. Renovation er en del af Aalborg Forsyning, men er samtidig en kommunal enhed under Miljø- og Energi­forvaltningen, og har dermed de samme forpligtelser som Aalborg Kommune.

Politikken tager derfor udgangspunkt i Aalborg Kommunes tilsvarende politik fra september 2018, men udtrykker de særlige visioner og forretningsmæssige behov, Aalborg Forsyning har på ind­købsområdet. Vi samarbejder i øvrigt med Aalborg Kommune om udbud og indkøb på områder, hvor der er sammenfaldende behov.

Læs mere om vores ansvarlige og bæredygtige Udbuds- og Indkøbspolitik her.

Genveje
Emner om om aalborg forsyning