Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Aalborg Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S skal på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår eje og drive kloakforsyning i Aalborg Kommune. Dog indenfor den gældende spildevandsplan og Aalborg Kommunes gældende planer i øvrigt. 

Arbejdet skal understøtte og ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger.

Bestyrelsen er sammensat af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to direkte valgte forbrugerrepræsentanter.

Bestyrelsen for Kloak A/S

Lasse Frimand Jensen - Formand
Nuurardiin Hussein - Næstformand

Ole Risager - Medlem
Evald Lange Riise - Medlem
Jan Nymark Thaysen - Medlem
Bjarne Jensen - Medlem
Per Clausen - Medlem
Lars Peter Frisk - Medlem

Tonny Kuno Calrsen - Forbrugerrepræsentant
Niels Pedersen Quist - Forbrugerrepræsentant
Allan Milton Kristensen- Forbrugerrepræsentant

Bo Laden - Direktør

 

 

Genveje
Emner om om aalborg forsyning