Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Aalborg Energi Holding A/S

Formål og overordnet ejerstrategi

Som angivet i vedtægterne er holdingselskabets formål bl.a. på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår at yde administrativ, faglig og driftsmæssig bistand til holdingselskabets datterselskaber inden for Aalborg Energikoncernen.

Bistanden vil blive ydet under overholdelse af Aalborg Kommunes til enhver tid for området gældende relevante planer, og således at dette til stadighed understøtter og er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger.

Med respekt for holdingselskabets driftsmæssige, faglige og særlige forhold vil Aalborg Kommune udøve ejerskabet under iagttagelse af bl.a. følgende sigtepunkter:

- Troværdighed og legitimitet.
- Respekt for bestyrelsens kompetencer.
- Aktivt ejerskab.
- Åbenhed og gennemsigtighed.

Genveje
Emner om om aalborg forsyning