Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning forsyner borgere med fjernvarme, gas og vand ligesom vi afleder spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning.

Aalborg Forsyning udgøres af en række forsyningsvirksomheder ejet af Aalborg Kommune, som forsyner kunder med fjernvarme, gas og vand, ligesom vi afleder spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning. Vores mission er at skabe bæredygtighed og tryghed – også for kommende generationer. 

Aalborg Energi Holding A/S
Nordjyllandsværket A/S
Aalborg Varme A/S
Aalborg Decentrale Værker A/S
Aalborg Energicenter A/S
Aalborg Fjernkøling A/S
Aalborg Bygas A/S
Aalborg Naturgas Salg A/S

Aalborg Vand Holding A/S
Aalborg Vand A/S
Aalborg Vand Entreprise A/S
Aalborg Kloak A/S

Aalborg Service A/S

Aalborg Renovation

 Præsentation Af Organisationen Fælles Aalborg Forsyning Uden Funktioner Til Web

 

Genveje
Emner om om aalborg forsyning