Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning forsyner borgere med fjernvarme, gas og vand ligesom vi afleder spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning.

Aalborg Forsyning udgøres af en række forsyningsvirksomheder ejet af Aalborg Kommune, som forsyner kunder med fjernvarme, gas og vand, ligesom vi afleder spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning. Vores mission er at skabe bæredygtighed og tryghed – også for kommende generationer. Oplysninger om hvilke virksomheder, der indgår i fællesskabet, finder du her:

 • Aalborg Bygas A/S
 • Aalborg Naturgas Salg A/S
 • Aalborg Naturgas Net
 • Aalborg Kloak A/S
 • Aalborg Renovation
 • Aalborg Service A/S
 • Aalborg Service A/S - Logistik og Indkøb
 • Aalborg Vand A/S
 • Aalborg Vand Entreprise A/S
 • Aalborg Varme A/S
 • Aalborg Decentrale Værker A/S
 • Aalborg Energicenter A/S
 • Aalborg Energi Holding A/S
 • Aalborg Vand Holding A/S
 • Nordjyllandsværket A/S
 • Aalborg Fjernkøling A/S
 • Administration og Service
Genveje
Emner om om aalborg forsyning