Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Renovation

Takster for Erhverv

Abonnement og forbrug

Restaffald
Takster for afhentning af restaffald for erhvervskunder.

Nedgravede containere
Tilbud til virksomheder i blandet bolig og erhvervsejendomme.

Klinisk risikoaffald
Takster for indlevering eller afhentning af klinisk risikoaffald for erhvervskunder.

Genbrugsindsamling - papir/plast/metal/flasker
Takster for indsamling af papir, plast, metal og flasker for kommunale institutioner.

Farligt affald
Takster for afhentning af farligt affald for erhvervskunder.

Affalds- og genbrugscenter Rørdal
Takster for brug af affalds- og genbrugscenter for erhvervskunder.

Genbrugspladser
Takster for brug af Genbrugspladserne i Aalborg Kommune.

Øvrige gebyrer
Takster for specialkørsel og –ydelser samt konsulentbistand.

Genveje
Emner om kundeservice