Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Takster

Alle Aalborg Forsynings takster godkendes af Aalborg Byråd. Takster for Vand A/S og Kloak A/S godkendes af de respektive bestyrelser.

Her får du overblik over taksterne på de fem områder: Gas, Varme, Renovation, Vand og Kloak. Du kan læse mere om priserne på særlige prisblade for hvert af de fem områder om du er boligkunde eller fra erhvervslivet.

Yderligere foreligger der øvrige takster for diverse servicegebyrer, administrationstakster og valgfrie betalingsterminer.

Der tages forbehold for trykfejl og henvises i øvrigt til den af Aalborg Byråds godkendte takstoversigt samt til godkendte takstblade hos Aalborg Forsyning, Vand A/S og Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 

Gas

Varme

Renovation

Vand

Kloak

Servicegebyrer

Administrationstakster

Aalborg Energicenter

Genveje
Emner om kundeservice