Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Leje af samletank

Som et tilbud til sommerhusejere i områder, der planlægges spildevandskloakeret, kan der lejes en samletank til opsamling af spildevand. Tilbuddet gives til sommerhuse mv., når der ikke kan meddeles tilladelse til et nyt eller udbygning af et eksisterende nedsivningsanlæg. Samletanken kan leveres opstillet på jorden eller nedgravet på sommerhusgrunden. Sammen med tanken leveres en pumpebrønd, der kan løfte spildevandet op i samletanken. El-forbrug til pumpe og tømning af samletank er lejerens egen direkte udgift.

 

Prisen fremgår af Takstblad 2015

Genveje
Emner om kloak