Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Renseanlæg Vest

Renseanlæg Vest ligger i den vestlige del af Aalborg og behandler spildevand fra Aalborg og Nørresundby samt fra en række byer i den sydvestlige del af Aalborg Kommune. Desuden behandler renseanlægget også spildevand fra Rebild Kommune. Renseanlægget er, siden vi indledte etableringen i 1979, løbende blevet udvidet og moderniseret - og er således i dag et af de største og mest avancerede i Danmark.

På Renseanlæg Vest renser vi spildevandet både mekanisk, biologisk og kemisk, så stort set al forurening er fjernet, inden spildevandet ledes ud i Limfjorden.

Se hvorfra Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst modtager spildevand

Renseanlæg Vest i tal

Pjece om Renseanlæg Vest

Forpagtning

Oversigt RAV
Renseanlæg Vest

 

 

Genveje
Emner om kloak