Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Rundt på Renseanlæg Øst

På Renseanlæg Øst renser vi de store mængder spildevand, som Renseanlæg Øst modtager hver eneste dag, ved hjælp af en kompliceret renseproces, som er opdelt i en række forskellige trin. Alle trin i renseprocessen bidrager til en effektiv rensning af spildevandet, inden vi leder det ud i Limfjorden i 8 meters dybde.

Aalborg Forsyning ejer et stort område omkring Renseanlæg Øst. En del af området er et miljøgodkendt sand- og slamudlægningsareal, hvor vi nedpløjer sand og slam, som vi undtagelsesvis ikke kan komme af med på anden måde.

RAØ oversigtsfoto med tal

Genveje
Emner om kloak