Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Renseanlæg Øst i tal

Renseanlæg Øst behandler spildevand fra den østlige del af Aalborg samt fra en række byer nord og syd for Limfjorden i Aalborg Kommune. Desuden behandler renseanlægget også spildevand fra Rebild Kommune. Anlægget, som er et af de mest avancerede i Danmark, har i dag 8 medarbejdere, som står for styring, regulering og overvågning af den samlede renseproces.

RAØ Styring_Overvågning

Tekniske specifikationer - Renseanlæg Øst

Dimensioneringsgrundlag 110.000 PE
Døgnvandmængde, tørvejr 10.000-15.000 m3/døgn
Timevandmængde, tørvejr 200 - 1000 m3/time
Døgnvandmængde, regn 70.000-100.000 m3/døgn
Timevandmængde, regn
- kapacitet for biologisk rensning

3.000 m3/time
Slammængde efter slutafvanding 10-14 tons/døgn
Tørstofindhold i slutafvandet slam 28-30%
Ristestof ca. 73 tons/år
Sand ca. 300 tons/år
Slam ca. 4.700 tons/år

 

Vi udarbejder hvert år et grønt regnskab, hvor du blandt andet kan se, hvor meget vi producerer og udleder til omgivelserne.

Læs mere om vores seneste regnskaber under Brochurer.

Genveje
Emner om kloak