Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Renseanlæg Øst

Renseanlæg Øst ligger øst for Aalborg by og behandler spildevand fra den østlige del af Aalborg samt fra en række byer nord og syd for Limfjorden i Aalborg Kommune. Desuden behandler renseanlægget også spildevand fra Rebild Kommune. Renseanlægget blev indviet i 1975, og det er løbende blevet udvidet og moderniseret. I år 2000 indviede vi et avanceret slamtørringsanlæg, som tørrer afvandet spildevandsslam fra begge vores renseanlæg.

Oversigt RAØ_2017Renseanlæg Øst

 

På Renseanlæg Øst renser vi spildevandet både mekanisk, biologisk og kemisk, inden vi leder det ud i Limfjorden i 8 meters dybde.

Se hvorfra Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst modtager spildevand

Renseanlæg Øst i tal

Pjece om Renseanlæg Øst

Genveje
Emner om kloak