Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Om renseanlæg

Vi renser i dag spildevand fra ca. 225.000 borgere og flere hundrede virksomheder i Aalborg Kommune og Rebild Kommune på 2 renseanlæg:

  • Renseanlæg Vest
  • Renseanlæg Øst

Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst er to af Danmarks største og mest effektive renseanlæg. Her renser vi spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk, så stort set al forurening er fjernet, inden spildevandet ledes ud i Limfjorden.

Kloakopland _2016
Klik for stort kort

Vidste du, at…
…vi renser ca. 30 milliarder liter vand om året. Det svarer til ca. 150.000 liter vand pr. borger i Aalborg Kommune?


Vi har gennem de seneste 20 år nedlagt 25 renseanlæg og samlet spildevandsrensningen på hhv. Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst. Dette giver betydelige miljømæssige og økonomiske gevinster. Ved at samle rensningen af spildevand på de to store renseanlæg opnår vi en robust og fremtidssikker struktur for rensning af spildevand i hele Aalborg Kommune.

Både Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst er højteknologiske renseanlæg, som løbende er blevet udbygget og moderniseret. Vi vil fortsætte dette arbejde i tiden fremover, da blandt andet spildevandets sammensætning, indhold og mængde ændrer sig i takt med ændringerne i såvel klimaet som i den måde, vi lever på.

Vi arbejder blandt andet tæt sammen med Aalborg Universitet om udvikling af nye og mere effektive metoder til rensning af spildevand.

Genveje
Emner om kloak