Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Ophør

- læs her om reglerne i forbindelse med ophør og afbrydelse af gasinstallationer

I Aalborg Gas forsyningsområde skal der ikke betales tilslutningsafgift, når man ønsker at bruge gas. Du kan læse mere om det i leveringsbestemmelserne:

Hent leveringsbestemmelserne (pdf-fil)

Til gengæld  opkræves en takst fastsat af byrådet i forbindelse med ophør. Der findes en takst for ophør, der dækker de administrative omkostninger hos Forsyningsvirksomhederne.

Når den sidste måler i en ejendom nedtages kræver Sikkerhedsstyrelsen, at gasforsyningen til bygningen afbrydes fysisk ved overskæring og afpropning af gasstikket i jorden - en såkaldt stikafbrydelse. Her beregnes hvert år en takst baseret på de gennemsnitlige omkostninger ved alle stikafbrydelser de foregående to år. Denne beregningsmodel er accepteret af Energitilsynet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis en kunde ønsker at ophøre med at anvende gas (natur- eller bygas), skal der ske henvendelse til Aalborg Gas på e-mail gas@aalborg.dk eller telefon 9931 4600. Dette for at sikre, at nedtagning af måler sker korrekt og at formalia - herunder regler for stikafbrydelse - er overholdt.

Gammel gasmåler

Genveje
Emner om gas