Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Vore produkter

...ren energi, og gode råd

Aalborg Gas har siden 1854 været leverandør af gas til Aalborg by. Vi leverer stadig gas, men meget har ændret sig siden. Den gas der blev leveret den gang, var baseret på kul. Gassen der leveres fra Aalborg Gas i dag, er nu baseret på naturgas.

Naturgassen bliver enten distribueret videre som Naturgas, eller omdannet til det vi kalder Bygas. Bygas er en blanding af naturgas og luft i forholdet 1:1.  Aalborg Gas fremstiller selv Bygas på egne anlæg.

Naturgassen kommer til Aalborg Gas via rørsystemer fra  gasfelter i Nordsøen eller fra Tyskland. Den gas der kommer fra Tyskland, er gennem et internationalt gasnet forbundet med Europa og videre ud. Det er din sikkerhed for, at der er gas i dine rør, når du har brug for det. 

På sin vej gennem rørsystemet er transporten og distributionen af gas omfattet af mange sikkerhedsforanstaltninger. Alle involverede parter i håndteringen af gassen har sikkerhedssystemer og kvalitetssikringssystemer. Det er din sikkerhed for, at du trygt kan modtage og anvende gassen.

Er du i tvivl om, hvordan du skal bruge gas, er der råd og vejledning at hente. Aalborg Gas giver råd og vejledning i brugen af gas, du skal blot ringe eller maile. 

Kan du lugte gas, eller er der andre situationer i forbindelse med din gasinstallation, der gør dig utryg, så ringer du blot. Aalborg Gas har en vagtordning 24 timer i døgnet. Det er den sikkerhed, vi gerne vil give dig.

 

Aalborg Gas, er en del af Miljø- og Energiforvaltningen, vi sørger for sikker og billig levering af gas i Aalborg Kommune. Aalborg Gas er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 og arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001:2008

Gasblustætpå

 

Genveje
Emner om gas