Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Sikkerhed

Gas er sikker - hele vejen...

Fra leverandør til forbruger

Gas er en sikker energikilde, gasulykker er sjældne. Den naturgas der anvendes hos Aalborg Gas til produktion af Bygas og til distribution, kommer fra Nordsøen og fra Tyskland. Hele vejen ud til dig som forbruger er der taget hånd om sikkerheden. 

Energinet.dk står for sikkerheden i transmissionsledningen der transporterer gas gennem Danmark. Transmissionsledningen går fra gasfelterne i Nordsøen, og fra den Tyske grænse, op gennem Danmark  fra nord til syd, og fra vest til øst. Fra denne transmissionsledning aftager forskellige gasleverandører deres naturgas. Uanset hvem der håndterer gassen, er sikkerheden altid i top. Du kan læse mere på http://www.energinet.dk/DA/Sider/default.aspx

Flaskegas er - såvel som den gas der leveres gennem ledninger - ligeledes omfattet af mange sikkerhedsforanstaltninger inden du modtager din gasflaske.

For både naturgassen og flaskegassen, er der ud over de store sikkerhedshensyn, også stor fokus på kvaliteten af den leverede gas.


Bygas - før og nu

Hos Aalborg Gas er sikkerheden også et område med topprioritet. Den Bygas der leveres fra Aalborg Gas er ikke den "gamle" giftige Bygas. Tidligere blev Bygas fremstillet på baggrund af kul, denne produktionsmetode er ophørt, i dag anvendes der en mere energirigtig og sikker produktionsform.

Indtil 1989 indeholdt Bygas i Aalborg store mængder kulilte (CO).Kulilte er en giftigt lugtfri luftart. I dag fremstilles bygassen ved at blande naturgas og almindelig luft i forholdet 1:1. Naturgassen er ikke giftig. Bygassen indeholder ikke længere kulilte og er derfor ikke længere giftig.

 

Kvalitet og sikkerhed - nu og fremover

Hos Aalborg Gas er det ikke kun gassen der fokuseres på når det handler om sikkerhed. Aalborg Gas har et kvalitetsstyringssystem der sikrer, at sikkerheden og kvaliteten er i orden. Kvalitetsstyringssystemet sikrer at vore montører og medarbejdere altid er certificerede efter gældende regler - ringer du efter en montør fra Aalborg Gas, er du sikker på kvalificeret hjælp.

For at forebygge mod uheld, er der hos Aalborg Gas udarbejdet vedligeholdelsesplaner. Der er udarbejdet planer for driftsanlæggene og ledningsnettet. Hvert år udskiftes der således gamle gasrør med nye, for derved at sikre et sundt ledningsnet i fremtiden.

Gaskomfurer med indbygget sikkerhed

Det er ikke kun gasleverandører der tænker på sikkerheden, leverandører af gasapparater er også konstant fokuseret på at gøre deres produkter sikre i anvendelsen. Alle nyere komfurer er i dag forsynet med en flammesikring. Flammesikringen sikrer, at der automatisk lukkes for gassen, hvis flammen ved et uheld går ud. Det er i dag ulovligt at installere et komfur uden flammesikring. Komfurer uden flammesikring må efter krav fra Sikkerhedsstyrelsen ikke flyttes til en ny adresse.

Aalborg Gas anbefaler at gamle komfurer uden flammesikring udskiftes til nye og mere sikre - med flammesikring.

Skriv til gas@aalborg.dk eller ring på tlf. 9931 4600 og hør om mulighederne.

Husk, at du altid skal være opmærksom på din gasinstallations tilstand og funktion. Aalborg Gas er altid til rådighed med gratis råd og vejledning.

Se for eksempel: http://www.gasidithus.dk/sikkerhed

 

Certificering   
Aalborg Gas er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004-standarden. Det er din garanti for, at vi arbejder på et miljørigtigt grundlag, og at vi løbende gør en indsats for at forbedre os, når det gælder hensyn til miljøet. Ligeledes er vi certificeret på arbejdsmiljøområdet efter DS/OHSAS 18001:2008 - et godt arbejdsmiljø er en af forudsætningerne for at miljøarbejdet fungerer.

Genveje
Emner om gas