Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Gaslugt

Ved gaslugt - det skal du gøre

Kan du lugte gas, skal du huske disse enkle retningslinjer: 

  • Undgå at bruge åben ild
  • Luk for gassen ved stophanen
  • Undgå at tænde eller slukke lyset eller andre elektriske installationer
  • Undlad at bruge mobiltelefon i lokalet
  • Åben døre og vinduer for at lufte ud
  • Ring til Aalborg Forsyning eller ring til din VVS-installatør

 

Aalborg Forsyning kan træffes på:

Tlf. 9982 8299

Åbningstider

Mandag - torsdag: 08.00 til 15.00

Fredag:                  08.00 til 14.00

 

 

Hvis der lugter af gas...

Bygas er tilsat et duftstof og kan allerede lugtes ved 1/25 af eksplosionsgrænsen. Skulle det ske, at du engang kan lugte gas, så er gaskoncentrationen næppe nået op i nærheden af, hvad der skal til, for at der er fare på færde. Duftstoffet er en en svovlforbindelse. Lugten er så kraftig, at mennesker med normal lugtesans opdager et gasudslip, længe inden der opstår fare for brand eller eksplosion.

Husk! - Bygas og Naturgas er lettere end luft, og trækker opad. Flaskegas, er derimod tungere end luft, og trækker nedad.

Tænk på det når du lufter ud ved gaslugt.

Kan du lugte gas, er vi på vagt  - døgnet rundt - året rundt - for din sikkerheds skyld.

Certificering   
Aalborg Forsyning er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2015-standarden. Det er din garanti for, at vi arbejder på et miljørigtigt grundlag, og at vi løbende gør en indsats for at forbedre os, når det gælder hensyn til miljøet. Ligeledes er vi certificeret på arbejdsmiljøområdet efter DS/OHSAS 18001:2008 - et godt arbejdsmiljø er en af forudsætningerne for at miljøarbejdet fungerer.

Genveje
Emner om gas