Tilslutning af midlertidigt vand til arrangementer

Tilslutning af midlertidigt vand til arrangementer

Her kan du læse mere om, hvordan du får tilsluttet midlertidigt vand til dit arrangement.

Hvornår er midlertidigt vand en mulighed?

Hvis den permanente tilslutning af vand til bygningen kan etableres og benyttes under byggefasen, er det ikke nødvendigt at etablere en tilslutning til byggevand. 

Ved byggeri, bortset fra opførelse af parcelhus, skal VVS-installatøren installere en byggevandsmåler i termobrønden efter vores anvisninger, så vandforbruget i byggeperioden bliver målt. Byggevandsmåleren leveres af os og leveres retur til os, når byggeriet er færdigt. 

Hvad skal du gøre som bygherre?

 • Du skal bede VVS-installatøren ansøge
  Du skal bede VVS-installatøren bestille tilslutning af midlertidigt vand via vores stikledningsbegæring
 • Du skal anvende en frostsikret brønd
  Du skal sikre, at der etableres midlertidig målerinstallation i en frostsikker standard plastbrønd med isoleret dæksel såkaldt termobrønd.
 • Du skal være færdig, før vi begynder
  Du skal sikre, at ledningsarbejdet og målerbrønd sættes inde på matriklen, inden stikket etableres.
 • Du skal overholde standarden DS 439
  Du har pligt til at sikre, at VVS-installatøren etablerer tilbagestrømningssikring jævnfør DS 439 Norm for vandinstallationer.
 • Du skal sikre vandmåleren sendes retur til os
  VVS-installatøren afhenter vandmåleren og levere måleren retur til os, når arbejdet er afsluttet. 

Hvad leverer vi som forsyningsselskab?

 • Vi leverer stikledning m.m.
  Vi leverer stikleding frem til skel, stophane og vandmåler, som din installatør afhenter og monterer. Vi sørger også for at afbryde den midlertidige tilslutning ved byggeriets afslutning.
 • Vi behandler din sag inden for 4-6 uger
  Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 4-6 uger og en leveringstid på 2-4 uger.

Hvad er prisen?

Alle omkostninger til etablering og afbrydelse af midlertidigt vand faktureres. Midlertidig vandleverance mindre end 20 m2 i byggeperioden afregnes dog efter et fastbidrag. 

Prisen omfatter: 

 • Betaling af fast pris for etablering og afbrydelse af byggevandsstik
 • Abonnement
 • Betaling for vandforbrug under byggeperioden jævnfør takstblad

Se priser i vores gældende takstblad

Hør mere om tilslutning af byggevand ved arrangementer 

Ring 9982 8299 eller udfyld formularen. Så giver vi dig svar på dine spørgsmål. 

* krævet

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen