Ved ombygning/omdannelse i kloakeret byområde 

Tilslutning til kloakken 

Eksisterende stik skal anvendes, og hvis grunden har flere end 1 hold stikledning, vil vi afproppe øvrige stikledninger. Der skal ikke betales tilslutningsbidrag i forbindelse med nedrivning af eksisterende boliger og opførelse af nye boliger, men alle udgifter til intern kloakering skal afholdes af byggemodner, også selvom der sker yderligere udstykninger inden for stormatriklen. Såfremt der sker udstykning af industrigrunden overgår det private kloakanlæg til et fællesprivat kloakanlæg og drift og vedligeholdelse af anlægget skal tinglyses på berørte matrikler.

Hvad skal du gøre på din grund?

  • xx
  • xx
  • xx

Hvad gør vi som forsyning? 

  • xx
  • xx
  • xx

Hvad er prisen?

  • xx
  • xx
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen