Kloakmesterdag i Aalborg

Velkommen til en temadag, hvor vi igen vil sætte flere ord på opgaven, værktøjerne, vores erfaringer – og ikke mindst lytte til jeres ideer og udfordringer.

Baggrund og formål

Vi ønsker at følge op på temadagene i januar 2017, 2018, 2019 og 2020, hvor vi fortalte, at Aalborg Byråd har vedtaget som mål, at fejlkoblingsprocenten i ledningssystemet skal nedbringes til 0 % inden år 2028.

Hvis dette ambitiøse mål skal nås, kræver det en betydelige indsats fra såvel myndigheden, kloakselskabet, borgerne og de autoriserede kloakmestre.

Vi skal derfor fortsætte med at sikre, at Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning og de autoriserede kloakmestre bliver bedre til at arbejde sammen. Borgerne skal ikke være i tvivl om, hvem af os der leverer hvad – og at vi tre aktører arbejder sammen og i samme retning.

Tidspunkt
8. juni 2022 kl. 8.00 – 12.00.

Sted
Norbis Park, Nefovej 50, 9310 Vodskov

Tilmelding
I tilmelder jer ved at sende en e-mail til mette.pedersen@aalborgforsyning.dk senest den 30. maj 2022.

Ved tilmelding skal I oplyse firmanavn, fornavn og efternavn på alle deltagerne.

Program

08.00 – 08.30
Kaffe med rundstykke – velkomst og introduktion af formål og program v/Ole Neerup-Jensen, Aalborg Forsyning

08.30 – 09.00
Spildevandskloakering 2022-2026 i Egense med vakuumkloakering v/Aske Korup

09.00 – 09.30
Afslutning af separatkloakering ved skel v/Lars E. Svendsen, Aalborg Forsyning

09.30 – 09.45
Strække-ben-pause

09.45 – 10.15
Opfølgning på færdigmelding af kloakarbejder – hvordan er det gået siden sidste Kloakmesterdag i 2020? v/Heidi Folkedal Hole, Aalborg Kommune

10.15 – 10.45
Fremtidige krav til online ansøgning om LAR-løsning v/Kristina Kvist Skovgaard Lauritzen, Aalborg Kommune

10.45 – 11.00
Hvilke separatkloakeringsopgaver er der til de autoriserede kloakmestre? Hvad siger Spildevandsplanen? v/Peter Bildgaard Jensen, Aalborg Kommune

11.00 – 11.15
Ordet er frit – spørgsmål til andre emner?

11.15 – 11.30
Afrunding v/Michael Palsgaard Andersen, Aalborg Kommune

11.30
Frokost – en sandwich og vand i lokalet

Parkering og adgang

Parkeringspladserne under halvtagene er forbeholdt medarbejderne i Aalborg Forsyning.

Benyt i stedet græsplænen til venstre for hovedindgangen.

Når I ankommer, får I udleveret et adgangskort, som I afleverer igen, inden I forlader stedet.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen