Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Murermestervilla fra 1920'erne

Eksemplerne tager udgangspunkt i følgende parametre: 

Boligareal 160 m2
Etager 2 + kælder
Facadeareal 150 m2 
Vindues areal 30 m2
Typisk varmetab 205 kWh/m2/år
Varmeforbrug 32.800 kWh eller 808 m3 fjernvarme

Efterisolering af tagkonstruktion mod det fri

Nuværende situation:

50 mm isolering

Forslag til energiforbedring: 

Tagkonstruktion efterisoleres med 150 mm, λ-værdi højest 0,039 W/mK.

Årlig besparelse
(220 m2 – 6,6 m2 vinduer) * 42 kWh/m2                         = 8.963 kWh eller 221 m3 fjernvarme
221 m3 * 18,06 kr.                                                          = 3.987 kr.

Tilskud                                                                          = 3.137 kr.


Døre/vinduer

Nuværende situation: 
2-lags termoruder

Forslag til energiforbedring:
Døre/vinduer udskiftes til nye A-mærkede.

Årlig besparelse
30 m2 * 187 kWh/m2                                                        = 5.610 kWh eller 138 m3 fjernvarme
138 m3 * 18,06                                                                 = 2.495 kr.

Tilskud                                                                            = 1.964 kr.


Tagvinduer

Nuværende situation:
6 tagvinduer med 2 lag glas til ovenlysvinduer

Forslag til energiforbedring:
Tagvinduer udskiftes til 2-lags lavenergiruder

Årlig besparelse
(6 * 1,1 m2) * 120 kWh/m2                                                = 792 kWh eller 20 m3 fjernvarme
20 m3 * 18.06                                                                    = 352 kr.

Tilskud                                                                             = 277 kr.


Isolering af rørstrækninger

Nuværende situation:
20 meter uisolerede varmerør

Forslag til energiforbedring:
Rørene isoleres med minimum 30 mm isolering

Årlig besparelse
20 m * 61 kWh/m                                                             = 1.220 kWh eller 30 m3 fjernvarme)
30 m3 * 18,06                                                                   = 543 kr.

Tilskud                                                                             = 427 kr.

Genveje
Emner om energicenter aalborg